Důvod vzniku stránek

V každém rozvodu elektrické energie se nachází nemalý počet potřebných měřících, jistících a řídících prvků, které jako každé elektrotechnické zařízení mají svoji vlastní spotřebu el. energie. V dnešní době se každý odběratel elektrické energie zajímá o energetickou náročnost jednotlivých spotřebičů, ale neustále jsou zanedbávány spotřeby výše uvedených prvků, jejichž spotřeba je "relativně nízká" oproti ostatním spotřebičům, ale v důsledku většího instalovaného počtu a stálého zatížení se tato spotřeba v součtu stává velmi významnou - viz následující graf.


Výrobci těchto přístrojů vesměs jejich vlastní spotřebu neuvádějí. V odstavcích 5 a 6 části A přílohy dnes již zrušené vyhlášky MPO 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie jsou uvedeny paušální hodnoty trvalých spotřeb měřících a řídících prvků používaných v rozvodech elektrické energie.

Cíle projektu

Rádi bychom z výše uvedeného důvodu poučili odbornou i širokou laickou veřejnost o problematice vlastních spotřeb různých elektroinstalačních prvků používaných v rozvodech nízkého napětí.


Kalkulátor vlastních spotřeb elektroinstalačních prvků

Kalkulátor byl vytvořen na základě databáze dostupných údajů z technických listů výrobců elektroinstalačních prvků k projektu "Katalogu vlastních spotřeb elektroinstalačních prvků". Projekt byl zaměřen zejména na vyhledání ztrát jističů a proudových chráničů z důvodu největšího rozšíření v oblasti jištění. Pomocí kalkulátoru je však dále možné spočítat spotřeby i dalších vybraných elektroinstalačních prvků.

Databáze deklarovaných údajů vlastních spotřeb odpovídá k 1.9.2009.