Zpracovatel

Projekt "Katalog vlastních spotřeb elektroinstalačních prvků v rozvodech elektrické energie" zpracovala společnost Energy Consulting Service, s.r.o., která se specializuje v rámci poradenství na podporu úspor energií, využití obnovitelných zdrojů apod.
Energy Consulting Service, s.r.o.
Žižkova 390/12
370 01 České Budějovice
IČ: 280 62 868, DIČ: CZ2806286
Web: www.ecservice.cz
E-mail: info@vlastnispotreby.cz
Na projektu "Katalogu vlastních spotřeb elektroinstalačních prvků" dále spolupracovali pracovníci a studenti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

Jmenovitě:

 • Ing. Martin Škopek PhD., Energy Consulting Service
 • Ing. Bc. Rostislav Vlk, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
 • Ing. Jana Jiřičková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
 • Bc. Daniel Mašek, Západočeská univerzita v Plzni
 • Bc. Roman Dolejš, Západočeská univerzita v Plzni
 • Bc. Karel Krpal, Západočeská univerzita v Plzni
 • TERMS CZ, s.r.o., České Budějovice
 • Zdeněk Koupal, OSVČ, revizní technik elektro
Pro zpracování byly dále použity dostupné údaje z technických a nabídkových katalogů jednotlivých výrobců elektroinstalačních prvků:
 • ABB
 • Bonega
 • Moeller (dříve F&G Felten)
 • Hager
 • Schneider Electric (dříve Merlin Gerin)
 • Lovato
 • OEZ
 • SEZ Krompachy
 • Schrack
 • Siemens
 • Legrand
 • ETI
 • ZPA
 • Hugomüller
 • Kubler
 • Schellcount
 • Eleco
 • Rami aj.