Chrániče

Přehled vlastních spotřeb základních elektroinstalačních prvků

Proudové chrániče jsou elektrickým přístrojem chránícím před nebezpečným dotykem. Základním principem tohoto přístroje je rozdílový transformátor, který porovnává proud protékající do obvodu a vytékající z něj. V bezporuchovém stavu je rozdíl těchto proudů nulový.

Princip proudového chrániče.


V případě poruchy, jak je znázorněno na obrázku, pak část proudu poruchou uniká (odtéká z chráněného obvodu), pokud vzniklý rozdíl překračuje hranici jmenovitého reziduálního proudu Ir zapůsobí chránič a chráněný obvod (spotřebič) odpojí.

V současnosti se již můžeme setkat se dvěma druhy proudových chráničů:
  • nezávislých na síťovém napětí (tj. magnetických), které reagují na nevyváženosti v obvodu svou magnetickou citlivostí
  • a závislých na síťovém napětí (tj. elektronických), které reagují na reziduální proud procházející elektronikou.
Elektronické proudové chrániče vznikly na základě úvahy, že pokud dojde k přerušení přívodu elektrické energie a proudový chránič funkčně závislý na síťovém napětí se tak stane nefunkčním, zároveň však ale ani nehrozí úraz elektrickým proudem.

U elektronických proudových chráničů nedochází oproti magnetickým chráničům ke stárnutí a ke změnám parametrů v odlišných klimatických podmínkách, a proto mohou být nastavovány na vyšší hodnoty blížící se hranici dané normou. Moderní elektronické chrániče jsou schopné odstranit i některé další nevýhody původních magnetických chráničů, kterými jsou např. vysoká citlivost na rušivé vlivy, náročná výroba (na přesnost i na kvalitu materiálu), malá odolnost extrémním (tedy velmi nízkým a vysokým teplotám).

Hlavním parametrem při výběru proudového chrániče je hodnota jmenovitého reziduálního proudu (tedy jakési „citlivosti“ chrániče, při kterém musí zapůsobit a obvod rozpojit).

Z důvodu zachování selektivity (odstupňování) chránění se na trhu setkáváme s chrániči na různé jmenovité provozní proudy. Tento parametr je však spíše obchodní, jelikož proudové chrániče s nízkými proudovými jmenovitými hodnotami jsou většinou dimenzovány na vyšší hodnoty. Další parametry, jakými jsou vypínací charakteristika a vypínací schopnost, pak jsou uváděny na základě kombinování s nadproudovou ochranou.

Požadavky na proudové chrániče jsou uvedeny v ČSN EN 61009-1. Odkaz na náhled: http://shop.normy.biz/search.php?find=61009&page=1&x=10&y=8

Zhodnocení deklarovaných ztrát elektroinstalačních prvků

Deklarované velikosti vlastních ztrát byly dohledány u společností OEZ, Moeller a ABB. Hodnoty vlastních ztrát jsou v porovnání s hodnotami ztrát jističů vyšší.

Proudové chrániče chránící obvody do 10A reagující při rozdílu proudů 30 mA mají dle údajů výrobců vlastní ztráty kolem 3 W. Ztráty u vyšších jmenovitých proudů jsou dle očekávání vyšší a je patrný i větší rozdíl v porovnání mezi výrobci.


název (výrobce-model) Ir [mA] Icn [kA] počet pólů Vyp. charky Icn [kA] typ min.
ztráty
[W]
max.
ztráty
[W]
 
OEZ OLFE-6B-N1-030AC3062B6AC3,803,80  
OEZ OLFE-10B-N1-030AC30102B6AC3,203,20  
OEZ OLFE-16B-N1-030AC30162B6AC5,005,00  
OEZ OLFE-6C-N1-030AC3062C6AC3,803,80  
OEZ OLFE-10C-N1-030AC30102C6AC3,203,20  
OEZ OLFE-16C-N1-030AC30162C6AC5,005,00  
OEZ OLFI-6B-N1-030AC3062B10AC3,803,80  
OEZ OLFI-10B-N1-030AC30102B10AC3,203,20  
OEZ OLFI-16B-N1-030AC30162B10AC5,005,00  
OEZ OLFI-20B-N1-030AC30202B10AC5,605,60  
OEZ OLFI-25B-N1-030AC30252B10AC7,007,00  
OEZ OLFI-32B-N1-030AC30322B10AC9,509,50  
OEZ OLFI-6C-N1-030AC3062C10AC3,803,80  
OEZ OLFI-10C-N1-030AC30102C10AC3,203,20  
OEZ OLFI-16C-N1-030AC30162C10AC5,005,00  
OEZ OLFI-20C-N1-030AC30202C10AC5,605,60  
OEZ OLFI-25C-N1-030AC30252C10AC7,007,00  
OEZ OLFI-32C-N1-030AC30322C10AC9,509,50  
OEZ OLFI-6C-N1-300AC30062C10AC3,803,80  
OEZ OLFI-10C-N1-300AC300102C10AC3,203,20  
OEZ OLFI-16C-N1-300AC300162C10AC5,005,00  
OEZ OLFI-20C-N1-300AC300202C10AC5,605,60  
OEZ OLFI-25C-N1-300AC300252C10AC7,007,00  
OEZ OLFI-32C-N1-300AC300322C10AC9,509,50  
OEZ OLFI-6B-N1-030A3062B10A3,803,80  
OEZ OLFI-10B-N1-030A30102B10A3,203,20  
OEZ OLFI-16B-N1-030A30162B10A5,005,00  
OEZ OLFI-20B-N1-030A30202B10A5,605,60  
OEZ OLFI-25B-N1-030A30252B10A7,007,00  
OEZ OLFI-32B-N1-030A30322B10A9,509,50  
OEZ OLFI-6C-N1-030A3062C10A3,803,80  
OEZ OLFI-10C-N1-030A30102C10A3,203,20  
OEZ OLFI-16C-N1-030A30162C10A5,005,00  
OEZ OLFI-20C-N1-030A30202C10A5,605,60  
OEZ OLFI-25C-N1-030A30252C10A7,007,00  
OEZ OLFI-32C-N1-030A30322C10A9,509,50  
OEZ OLFI-6C-N1-300A30062C10A3,803,80  
OEZ OLFI-10C-N1-300A300102C10A3,203,20  
OEZ OLFI-16C-N1-300A300162C10A5,005,00  
OEZ OLFI-20C-N1-300A300202C10A5,605,60  
OEZ OLFI-25C-N1-300A300252C10A7,007,00  
OEZ OLFI-32C-N1-300A300322C10A9,509,50  
MÖELLER PFL7-6/1N/B/0033061+NB10AC1,901,90  
MÖELLER PFL7-10/1N/B/00330101+NB10AC2,502,50  
MÖELLER PFL7-16/1N/B/00330161+NB10AC3,203,20  
MÖELLER PFL7-20/1N/B/00330201+NB10AC4,704,70  
MÖELLER PFL7-25/1N/B/00330251+NB10AC4,804,80  
MÖELLER PFL7-32/1N/B/00330321+NB10AC6,606,60  
MÖELLER PFL7-6/1N/C/0033061+NC10AC1,901,90  
MÖELLER PFL7-10/1N/C/00330101+NC10AC2,502,50  
MÖELLER PFL7-16/1N/C/00330161+NC10AC3,203,20  
MÖELLER PFL7-20/1N/C/00330201+NC10AC4,704,70  
MÖELLER PFL7-25/1N/C/00330251+NC10AC4,804,80  
MÖELLER PFL7-32/1N/C/00330321+NC10AC6,606,60  
MÖELLER PFL7-6/1N/B/003-A3061+NB10A1,901,90  
MÖELLER PFL7-10/1N/B/003-A30101+NB10A2,502,50  
MÖELLER PFL7-16/1N/B/003-A30161+NB10A3,203,20  
MÖELLER PFL7-6/1N/C/003-A3061+NC10A1,901,90  
MÖELLER PFL7-10/1N/C/003-A30101+NC10A2,502,50  
MÖELLER PFL7-16/1N/C/003-A30161+NC10A3,203,20  
MÖELLER PFL6-6/1N/B/0033061+NB6AC1,901,90  
MÖELLER PFL6-10/1N/B/00330101+NB6AC2,502,50  
MÖELLER PFL6-16/1N/B/00330161+NB6AC3,203,20  
MÖELLER PFL6-20/1N/B/00330201+NB6AC4,704,70  
MÖELLER PFL6-25/1N/B/00330251+NB6AC4,804,80  
MÖELLER PFL6-6/1N/C/0033061+NC10AC1,901,90  
MÖELLER PFL6-10/1N/C/00330101+NC10AC2,502,50  
MÖELLER PFL6-16/1N/C/00330161+NC10AC3,203,20  
MÖELLER PFL6-20/1N/C/00330201+NC10AC4,704,70  
MÖELLER PFL6-25/1N/C/00330251+NC10AC4,804,80  
ABB DS202 AC-B6/0.033062B6AC4,104,10  
ABB DS202 AC-B10/0.0330102B6AC2,902,90  
ABB DS202 AC-B13/0.0330132B6AC5,105,10  
ABB DS202 AC-B16/0.0330162B6AC4,404,40  
ABB DS202 AC-B20/0.0330202B6AC6,306,30  
ABB DS202 AC-B25/0.0330252B6AC8,408,40  
ABB DS202 AC-B32/0.0330322B6AC9,409,40  
ABB DS203 AC-B6/0.033063B6AC6,206,20  
ABB DS203 AC-B10/0.0330103B6AC4,404,40  
ABB DS203 AC-B13/0.0330133B6AC7,707,70  
ABB DS203 AC-B16/0.0330163B6AC6,606,60  
ABB DS203 AC-B20/0.0330203B6AC9,409,40  
ABB DS203 AC-B25/0.0330253B6AC12,6012,60  
ABB DS203 AC-B32/0.0330323B6AC14,2014,20  
ABB DS202 AC-C6/0.033062C6AC4,104,10  
ABB DS202 AC-C10/0.0330102C6AC2,902,90  
ABB DS202 AC-C13/0.0330132C6AC5,105,10  
ABB DS202 AC-C16/0.0330162C6AC4,404,40  
ABB DS202 AC-C20/0.0330202C6AC6,306,30  
ABB DS202 AC-C25/0.0330252C6AC8,408,40  
ABB DS202 AC-C32/0.0330322C6AC9,409,40  
ABB DS203 AC-C6/0.033063C6AC6,206,20  
ABB DS203 AC-C10/0.0330103C6AC4,404,40  
ABB DS203 AC-C13/0.0330133C6AC7,707,70  
ABB DS203 AC-C16/0.0330163C6AC6,606,60  
ABB DS203 AC-C20/0.0330203C6AC9,409,40  
ABB DS203 AC-C25/0.0330253C6AC12,6012,60  
ABB DS203 AC-C32/0.0330323C6AC14,2014,20  
ABB DS202 A-B6/0.033062B6A4,104,10  
ABB DS202 A-B10/0.0330102B6A2,902,90  
ABB DS202 A-B13/0.0330132B6A5,105,10  
ABB DS202 A-B16/0.0330162B6A4,404,40  
ABB DS202 A-B20/0.0330202B6A6,306,30  
ABB DS202 A-B25/0.0330252B6A8,408,40  
ABB DS202 A-B32/0.0330322B6A9,409,40  
ABB DS203 A-B6/0.033063B6A6,206,20  
ABB DS203 A-B10/0.0330103B6A4,404,40  
ABB DS203 A-B13/0.0330133B6A7,707,70  
ABB DS203 A-B16/0.0330163B6A6,606,60  
ABB DS203 A-B20/0.0330203B6A9,409,40  
ABB DS203 A-B25/0.0330253B6A12,6012,60  
ABB DS203 A-B32/0.0330323B6A14,2014,20  
ABB DS202 A-C6/0.033062C6A4,104,10  
ABB DS202 A-C10/0.0330102C6A2,902,90  
ABB DS202 A-C13/0.0330132C6A5,105,10  
ABB DS202 A-C16/0.0330162C6A4,404,40  
ABB DS202 A-C20/0.0330202C6A6,306,30  
ABB DS202 A-C25/0.0330252C6A8,408,40  
ABB DS202 A-C32/0.0330322C6A9,409,40  
ABB DS203 A-C6/0.033063C6A6,206,20  
ABB DS203 A-C10/0.0330103C6A4,404,40  
ABB DS203 A-C13/0.0330133C6A7,707,70  
ABB DS203 A-C16/0.0330163C6A6,606,60  
ABB DS203 A-C20/0.0330203C6A9,409,40  
ABB DS203 A-C25/0.0330253C6A12,6012,60  
ABB DS203 A-C32/0.0330323C6A14,2014,20  
ABB DS202M AC-B6/0.033062B10AC4,104,10  
ABB DS202M AC-B10/0.0330102B10AC2,902,90  
ABB DS202M AC-B13/0.0330132B10AC5,105,10  
ABB DS202M AC-B16/0.0330162B10AC4,404,40  
ABB DS202M AC-B20/0.0330202B10AC6,306,30  
ABB DS202M AC-B25/0.0330252B10AC8,408,40  
ABB DS202M AC-B32/0.0330322B10AC9,409,40  
ABB DS203M AC-B6/0.033063B10AC6,206,20  
ABB DS203M AC-B10/0.0330103B10AC4,404,40  
ABB DS203M AC-B13/0.0330133B10AC7,707,70  
ABB DS203M AC-B16/0.0330163B10AC6,606,60  
ABB DS203M AC-B20/0.0330203B10AC9,409,40  
ABB DS203M AC-B25/0.0330253B10AC12,6012,60  
ABB DS203M AC-B32/0.0330323B10AC14,2014,20  
ABB DS202M AC-C6/0.033062C10AC4,104,10  
ABB DS202M AC-C10/0.0330102C10AC2,902,90  
ABB DS202M AC-C13/0.0330132C10AC5,105,10  
ABB DS202M AC-C16/0.0330162C10AC4,404,40  
ABB DS202M AC-C20/0.0330202C10AC6,306,30  
ABB DS202M AC-C25/0.0330252C10AC8,408,40  
ABB DS202M AC-C32/0.0330322C10AC9,409,40  
ABB DS203M AC-C6/0.033063C10AC6,206,20  
ABB DS203M AC-C10/0.0330103C10AC4,404,40  
ABB DS203M AC-C13/0.0330133C10AC7,707,70  
ABB DS203M AC-C16/0.0330163C10AC6,606,60  
ABB DS203M AC-C20/0.0330203C10AC9,409,40  
ABB DS203M AC-C25/0.0330253C10AC12,6012,60  
ABB DS203M AC-C32/0.0330323C10AC14,2014,20  
ABB DS202M A-B6/0.033062B10A4,104,10  
ABB DS202M A-B10/0.0330102B10A2,902,90  
ABB DS202M A-B13/0.0330132B10A5,105,10  
ABB DS202M A-B16/0.0330162B10A4,404,40  
ABB DS202M A-B20/0.0330202B10A6,306,30  
ABB DS202M A-B25/0.0330252B10A8,408,40  
ABB DS202M A-B32/0.0330322B10A9,409,40  
ABB DS203M A-B6/0.033063B10A6,206,20  
ABB DS203M A-B10/0.0330103B10A4,404,40  
ABB DS203M A-B13/0.0330133B10A7,707,70  
ABB DS203M A-B16/0.0330163B10A6,606,60  
ABB DS203M A-B20/0.0330203B10A9,409,40  
ABB DS203M A-B25/0.0330253B10A12,6012,60  
ABB DS203M A-B32/0.0330323B10A14,2014,20  
ABB DS202M A-C6/0.033062C10A4,104,10  
ABB DS202M A-C10/0.0330102C10A2,902,90  
ABB DS202M A-C13/0.0330132C10A5,105,10  
ABB DS202M A-C16/0.0330162C10A4,404,40  
ABB DS202M A-C20/0.0330202C10A6,306,30  
ABB DS202M A-C25/0.0330252C10A8,408,40  
ABB DS202M A-C32/0.0330322C10A9,409,40  
ABB DS203M A-C6/0.033063C10A6,206,20  
ABB DS203M A-C10/0.0330103C10A4,404,40  
ABB DS203M A-C13/0.0330133C10A7,707,70  
ABB DS203M A-C16/0.0330163C10A6,606,60  
ABB DS203M A-C20/0.0330203C10A9,409,40  
ABB DS203M A-C25/0.0330253C10A12,6012,60  
ABB DS203M A-C32/0.0330323C10A14,2014,20  
ABB F202 AC-25/0.033025200AC1,001,00  
ABB F202 AC-40/0.033040200AC2,402,40  
ABB F202 AC-63/0.033063200AC3,203,20  
ABB F202 AC-25/0.330025200AC1,001,00  
ABB F202 AC-40/0.330040200AC2,402,40  
ABB F202 AC-63/0.330063200AC3,203,20  
ABB F204 AC-25/0.033025400AC1,301,30  
ABB F204 AC-40/0.033040400AC3,203,20  
ABB F204 AC-63/0.033063400AC4,404,40  
ABB F204 AC-25/0.330025400AC1,301,30  
ABB F204 AC-40/0.330040400AC3,203,20  
ABB F204 AC-63/0.330063400AC4,404,40  
ABB F202 A-25/0.033025200A1,001,00  
ABB F202 A-40/0.033040200A2,402,40  
ABB F202 A-63/0.033063200A3,203,20  
ABB F202 A-25/0.330025200A1,001,00  
ABB F202 A-40/0.330040200A2,402,40  
ABB F202 A-63/0.330063200A3,203,20  
ABB F204 A-25/0.033025400A1,301,30  
ABB F204 A-40/0.033040400A3,203,20  
ABB F204 A-63/0.033063400A4,404,40  
ABB F204 A-25/0.330025400A1,301,30  
ABB F204 A-40/0.330040400A3,203,20  
ABB F204 A-63/0.330063400A4,404,40  
ABB DDA202 AC-25/0.033025200AC2,002,00  
ABB DDA202 AC-40/0.033040200AC3,203,20  
ABB DDA202 AC-63/0.033063200AC5,005,00  
ABB DDA202 AC-25/0.330025200AC2,002,00  
ABB DDA202 AC-40/0.330040200AC3,203,20  
ABB DDA202 AC-63/0.330063200AC5,005,00  
ABB DDA203 AC-25/0.033025300AC3,003,00  
ABB DDA203 AC-40/0.033040300AC4,804,80  
ABB DDA203 AC-63/0.033063300AC7,607,60  
ABB DDA203 AC-25/0.330025300AC3,003,00  
ABB DDA203 AC-40/0.330040300AC4,804,80  
ABB DDA203 AC-63/0.330063300AC7,607,60  
ABB DDA204 AC-25/0.033025400AC3,003,00  
ABB DDA204 AC-40/0.033040400AC4,804,80  
ABB DDA204 AC-63/0.033063400AC7,607,60  
ABB DDA204 AC-25/0.330025400AC3,003,00  
ABB DDA204 AC-40/0.330040400AC4,804,80  
ABB DDA204 AC-63/0.330063400AC7,607,60  
ABB DDA202 A-25/0.033025200A2,002,00  
ABB DDA202 A-40/0.033040200A3,203,20  
ABB DDA202 A-63/0.033063200A5,005,00  
ABB DDA202 A-25/0.330025200A2,002,00  
ABB DDA202 A-40/0.330040200A3,203,20  
ABB DDA202 A-63/0.330063200A5,005,00  
ABB DDA203 A-25/0.033025300A3,003,00  
ABB DDA203 A-40/0.033040300A4,804,80  
ABB DDA203 A-63/0.033063300A7,607,60  
ABB DDA203 A-25/0.330025300A3,003,00  
ABB DDA203 A-40/0.330040300A4,804,80  
ABB DDA203 A-63/0.330063300A7,607,60  
ABB DDA204 A-25/0.033025400A3,003,00  
ABB DDA204 A-40/0.033040400A4,804,80  
ABB DDA204 A-63/0.033063400A7,607,60  
ABB DDA204 A-25/0.330025400A3,003,00  
ABB DDA204 A-40/0.330040400A4,804,80  
ABB DDA204 A-63/0.330063400A7,607,60  
MÖELLER PF6-25/2/0033025206AC2,002,00  
MÖELLER PF6-40/2/0033040206AC5,805,80  
MÖELLER PF6-40/2/0330040206AC5,405,40  
MÖELLER PF6-25/4/0033025406AC3,103,10  
MÖELLER PF6-40/4/0033040406AC9,609,60  
MÖELLER PF6-40/4/0330040406AC8,408,40  
MÖELLER PF6-63/4/0033063406AC13,4013,40  
MÖELLER PF6-63/4/0330063406AC10,5010,50  
MÖELLER PF7-25/2/00330252010AC2,002,00  
MÖELLER PF7-40/2/00330402010AC5,805,80  
MÖELLER PF7-63/2/00330632010AC9,709,70  
MÖELLER PF7-63/2/03300632010AC7,207,20  
MÖELLER PF7-25/4/00330254010AC3,103,10  
MÖELLER PF7-40/4/00330404010AC9,609,60  
MÖELLER PF7-40/4/03300404010AC8,408,40  
MÖELLER PF7-63/4/00330634010AC13,4013,40  
MÖELLER PF7-63/4/03300634010AC10,5010,50  
MÖELLER PF7-25/2/003-A30252010A2,002,00  
MÖELLER PF7-25/2/03-A300252010A1,301,30  
MÖELLER PF7-40/2/003-A30402010A5,805,80  
MÖELLER PF7-40/2/03-A300402010A5,405,40  
MÖELLER PF7-63/2/003-A30632010A9,709,70  
MÖELLER PF7-63/2/03-A300632010A7,207,20  
MÖELLER PF7-25/4/003-A30254010A3,103,10  
MÖELLER PF7-25/4/03-A300254010A2,802,80  
MÖELLER PF7-40/4/003-A30404010A9,609,60  
MÖELLER PF7-40/4/03-A300404010A8,408,40  
MÖELLER PF7-63/4/003-A30634010A13,4013,40  
MÖELLER PF7-63/4/03-A300634010A10,5010,50  
OEZ OLE-6B-1N-030AC3062B6AC5,45,40  
OEZ OLE-10B-1N-030AC30102B6AC3,63,60  
OEZ OLE-16B-1N-030AC30162B6AC66,00  
OEZ OLE-6C-1N-030AC3062C6AC3,83,80  
OEZ OLE-10C-1N-030AC30102C6AC3,23,20  
OEZ OLE-16C-1N-030AC30162C6AC5,65,60