Pojistky nožové

Přehled vlastních spotřeb základních elektroinstalačních prvků

Tavné pojistky jsou elektrický přístroj, který chrání elektrotechnické zařízení či obvod před poškozením nadměrným proudem. Princip jištění spočívá v tom, že pojistka tvoří nejslabší místo elektrického obvodu. Při zahřátí vyšším, než daným proudem se jedna nebo více speciálně navržených částí (tavných vodičů) uvnitř pojistky přetaví a přeruší elektrický obvod.

Pojistky jsou rozděleny podle jmenovitých proudů In, typu (tj. válcové, nožové, přístrojové), rozměru (velikosti) pojistky a jednotlivých typů charakteristik např.:
  • gG ... jistí v celém proudovém rozsahu proti přetížení i proti zkratu; používají se pro jištění vedení
  • aM ... jistí proti zkratu, nejistí proti přetížení; užívají se pro jištění motorů, kde určité přetížení vysokými rozběhovými proudy je přípustné.
Základní značení: g ... celý proudový rozsah, tj. přetížení i zkrat; a ... jištění proti zkratu

Požadavky na pojistky jsou dány normou ČSN EN 60269-1.

Odkaz na náhled: http://shop.normy.biz/search.php?find=60269&page=1&x=10&y=11

Zhodnocení deklarovaných ztrát elektroinstalačních prvků

Zhodnocení ztrát pojistek je v důsledku velkého množství rozlišných parametrů (zejména rozměru) a současného nálezu deklarovaných ztrát pouze u výrobců ABB, OEZ a SIBA značně zkresleno.

Velikost vlastních ztrát je zejména závislá na velikosti jmenovité proudové hodnoty pojistky. Pro představu hodnot si lze vybrat částečně si odpovídající pojistky různých výrobců a velikostí pojistkové vložky.název (výrobce-model) In [A] Un [V] vel. charakt. ztráty [W]  
OEZ PN000 6A gG6500000gG1,09 
OEZ PN000 10A gG10500000gG1,42 
OEZ PN000 16A gG16500000gG2,16 
OEZ PN000 20A gG20500000gG2,30 
OEZ PN000 25A gG25500000gG2,88 
OEZ PN000 32A gG32500000gG2,86 
OEZ PN000 35A gG35500000gG3,22 
OEZ PN000 40A gG40500000gG3,14 
OEZ PN000 50A gG50500000gG3,98 
OEZ PN000 63A gG63500000gG4,94 
OEZ PN000 4A aM4500000aM0,40 
OEZ PN000 6A aM6500000aM0,50 
OEZ PN000 8A aM8500000aM0,60 
OEZ PN000 10A aM10500000aM0,60 
OEZ PN000 12A aM12500000aM0,70 
OEZ PN000 16A aM16500000aM0,90 
OEZ PN000 20A aM20500000aM1,10 
OEZ PN000 25A aM25500000aM1,40 
OEZ PN000 32A aM32500000aM1,80 
OEZ PN000 40A aM40500000aM2,40 
OEZ PN000 50A aM50500000aM3,10 
OEZ PN000 63A aM63500000aM2,72 
OEZ PN1 6A gG65001gG1,29 
OEZ PN1 10A gG105001gG1,72 
OEZ PN1 16A gG165001gG2,67 
OEZ PN1 20A gG205001gG2,86 
OEZ PN1 25A gG255001gG3,55 
OEZ PN1 32A gG325001gG3,32 
OEZ PN1 35A gG355001gG3,64 
OEZ PN1 40A gG405001gG4,20 
OEZ PN1 50A gG505001gG4,60 
OEZ PN1 63A gG635001gG6,10 
OEZ PN1 40A aM405001aM3,30 
OEZ PN1 50A aM505001aM4,20 
OEZ PN1 63A aM635001aM5,40 
OEZ PN2 32A gG325002gG2,99 
OEZ PN2 35A gG355002gG3,31 
OEZ PN2 40A gG405002gG3,65 
OEZ PN2 50A gG505002gG4,25 
OEZ PN2 63A gG635002gG5,49 
ABB OFAF000H22500000gG3,90 
ABB OFAF000H44500000gG1,50 
ABB OFAF000H66500000gG1,60 
ABB OFAF000H1010500000gG1,10 
ABB OFAF000H1616500000gG1,80 
ABB OFAF000H2020500000gG2,40 
ABB OFAF000H2525500000gG2,40 
ABB OFAF000H3232500000gG2,70 
ABB OFAF000H3535500000gG3,00 
ABB OFAF000H4040500000gG3,40 
ABB OFAF000H5050500000gG3,90 
ABB OFAF000H6363500000gG4,70 
ABB OFAF0H665000gG1,80 
ABB OFAF0H10105000gG1,50 
ABB OFAF0H16165000gG2,50 
ABB OFAF0H20205000gG3,50 
ABB OFAF0H25255000gG3,50 
ABB OFAF0H32325000gG3,20 
ABB OFAF0H35355000gG3,50 
ABB OFAF0H40405000gG4,20 
ABB OFAF0H50505000gG5,10 
ABB OFAF0H63635000gG6,20 
ABB OFAF1H16165001gG2,50 
ABB OFAF1H20205001gG3,50 
ABB OFAF1H25255001gG3,30 
ABB OFAF1H32325001gG3,20 
ABB OFAF1H35355001gG3,50 
ABB OFAF1H40405001gG4,20 
ABB OFAF1H50505001gG5,10 
ABB OFAF1H63635001gG6,20 
ABB OFAF2H35355001gG3,50 
ABB OFAF2H40405001gG5,10 
ABB OFAF2H50505001gG6,00 
ABB OFAF2H63635001gG7,10 
SIBA 20 000 13.6 / 20 438 13.66500000gG1,40 
SIBA 20 000 13.10 / 20 438 13.1010500000gG1,20 
SIBA 20 000 13.16 / 20 438 13.1616500000gG1,60 
SIBA 20 000 13.20 / 20 438 13.2020500000gG1,80 
SIBA 20 000 13.25 / 20 438 13.2525500000gG2,30 
SIBA 20 000 13.32 / 20 438 13.3232500000gG3,10 
SIBA 20 000 13.35 / 20 438 13.3535500000gG3,80 
SIBA 20 000 13.40 / 20 438 13.4040500000gG4,00 
SIBA 20 000 13.50 / 20 438 13.5050500000gG4,00 
SIBA 20 000 13.63 / 20 438 13.6363500000gG4,50 
SIBA 20 002 13.665000gG1,60 
SIBA 20 002 13.10105000gG1,30 
SIBA 20 002 13.16165000gG2,00 
SIBA 20 002 13.20205000gG2,30 
SIBA 20 002 13.25255000gG2,80 
SIBA 20 002 13.32325000gG3,50 
SIBA 20 002 13.35355000gG4,10 
SIBA 20 002 13.40405000gG4,10 
SIBA 20 002 13.50505000gG5,30 
SIBA 20 002 13.63635000gG6,00 
SIBA 20 003 13.16 / 20 441 13.16165001gG1,90 
SIBA 20 003 13.20 / 20 441 13.20205001gG2,20 
SIBA 20 003 13.25 / 20 441 13.25255001gG2,60 
SIBA 20 003 13.32 / 20 441 13.32325001gG3,50 
SIBA 20 003 13.35 / 20 441 13.35355001gG3,90 
SIBA 20 003 13.40 / 20 441 13.40405001gG4,30 
SIBA 20 003 13.50 / 20 441 13.50505001gG5,10 
SIBA 20 003 13.63 / 20 441 13.63635001gG5,80 
SIBA 20 004 13.35 / 20 442 13.35355002gG3,90 
SIBA 20 004 13.40 / 20 442 13.40405002gG4,30 
SIBA 20 004 13.50 / 20 442 13.50505002gG5,20 
SIBA 20 004 13.63 / 20 442 13.63635002gG5,80