Elektroměry a čítače

Přehled vlastních spotřeb základních elektroinstalačních prvků

Elektroměry jsou elektrické měřicí přístroje, které měří množství odebrané elektrické energie.

Pro zohlednění odebírání elektrické energie v době, kdy je v síti její přebytek (tj. převážně v noci) nebo naopak v době energetických špiček, mohou se účtovat pro tato období různé sazby. Aby se mohlo měřit množství odebrané energie v těchto obdobích zvlášť, vyrábí se tzv. vícesazbové (vícetarifní) elektroměry. Dříve byla příslušná časová období stanovena pevně a elektroměr byl vybaven hodinami, které přepínaly měření pro jednotlivá období. Dnes jsou elektroměry ovládány prostřednictvím přijímačů hromadného dálkového ovládání, což je mnohem flexibilnější.

Zhodnocení deklarovaných ztrát elektroinstalačních prvků

U elektroměrů deklarují výrobci vlastní spotřebu přístroje rozlišným způsobem. Někteří uvádějí hodnotu vlastního příkonu elektroměru, jiní pak poskytují hodnoty spotřeb proudového a napěťového obvodu.

Uváděné hodnoty vlastního příkonu jsou udávány od několika desetin až po 2 W. V případě hodnot pro proudový a napěťový obvod jde o zdánlivý výkon, který činí zanedbatelných několik setin až několik desetin VA pro proudový obvod a oproti tomu až 24 VA uváděných pro napěťový obvod.


název (výrobce-model) Umístění Počet
fází
Un [V] Proud.
rozsah
[A]
typ Počet
tarifů
Přístroj Ztráty  
max. prům. [W] prům.
[VA]
min. příkon
[W]
Schellcount EEM 12-20ADIN120analog1elektroměr s PTB0,25    
Schellcount EEM 12-25ADIN125analog1elektroměr s PTB0,25    
Schellcount EEM 12-32ADIN132analog1elektroměr s PTB0,25    
Schellcount EEM 12-11.12DIN120analog1elektroměr bez PTB0,60    
Schellcount EEM 12-11.13DIN125analog1elektroměr bez PTB0,60    
Schellcount EEM 12-11.14DIN132analog1elektroměr bez PTB0,60    
Hugomüller 311270DIN230analogčítač hodin 1,50   
Hugomüller 312270DIN12analogčítač hodin  0,02  
Hugomüller 311170DIN230analogčítač hodin 1,50   
Hugomüller 312170DIN12analogčítač hodin  0,02  
Kubler SK 07DINanalogpulsní čítač   0,05 
Kubler SHK 07DINanalogčítač času   0,14