Mé spotřebiče

Níže jsou zobrazeny spotřebiče, které jste vybraly k výpočtu. Přidat nový spotřebič můžete tak, že v levém menu - sekce "Vyberte zařízení" najete Vás spotřebič a přidáte jej do tohoto seznamu. Rovněž doplňujeme, že pro dokončení výpočtu je potřeba také určit Váš energetický tarif, neboli cenu a rozložení vysokého tarifu a nízkého tarify (tzv. noční proud).


Chcete přidat spotřebič: Siemens 4AC3 008

Prosím, doplňte náležitosti (počet kusů, dny v roce, hodiny denního provozu, ...) přidávaného zařízení a klikněte na tlačítko Přidat (spotřebič s doplněnými parametry bude přidán do Vaší soustavy)
  Kusů: ks VT (denní proud): hodin/den Korekce:
  Dní: v roce NT (noční proud): hodin/den
spotřebič příkon kusů VT (denní) NT (noční) v roce korekce změny