Mé spotřebiče

Níže jsou zobrazeny spotřebiče, které jste vybraly k výpočtu. Přidat nový spotřebič můžete tak, že v levém menu - sekce "Vyberte zařízení" najete Vás spotřebič a přidáte jej do tohoto seznamu. Rovněž doplňujeme, že pro dokončení výpočtu je potřeba také určit Váš energetický tarif, neboli cenu a rozložení vysokého tarifu a nízkého tarify (tzv. noční proud).


spotřebič příkon kusů VT (denní) NT (noční) v roce korekce změny