Vlastní spotřeba

V tabulce níže vidíte finální výpočet na základě dat, která jste uvedli v sekci Můj tarif a Mé spotřebiče.


spotřebič příkon kusů VT NT v roce korekce roční spotřeba roční náklady
Celkem Vlastní spotřeba 0,00     kWh/r 0,00 Kč/r